HUMANITY FOR PALESTINE

segalanya tentang palestin kita

ad

Palestin, Usrah, dan Ingatkah Lagi?

"Hamas muncul dari usrah-usrah dan majlis-majlis tarbiyyah yang berlangsung dalam waktu yang lama setelah melakukan upaya terus-menerus dan kerja secara berterusan siang dan malam, melalui aktivitas dakwah dan kemasyarakatan, hingga sampai ke kerja jihad dan merupakan inovasi gerakan di dalamnya dan memberikan pelajaran yang belum pernah terjadi sebelumnya kepada musuh."
Pengakuan Pemimpin Gerakan Perlawanan Islam HAMAS, Musa Sammak membuktikan bahawa sistem tarbiyyah itu fokus, sistem tarbiyyah itu core business kita dalam menggerakkan isu Palestin.

Sudah cukuplah HAMAS, sebagai bukti keberkesanan nizhomul usroh yang kita cuba terapkan dalam perjuangan Palestin kita.

Buat adik-adik pewaris, ingat ini core business kita!

atau sudahkah kita lupa tentang tanah air kita itu?